En väsentlig del i vår leverans är den teknologi våra kunder använder för att nå sina mål. Vi arbetar med flera standardplattformar som vi anpassar för att de bättre ska stödja våra kunders verksamhet och process.  

Vanliga komponenter i våra CRM-lösningar är:

  • Stöd för kampanjhantering, försäljning och ärendehantering för mobil tillgänglighet och laptop
  • Automatiseringsverktyg med regelverk och schema
  • Integrationer
  • Rapport- och analysverktyg

Våra partners