Tillsammans tar vi fram plattformar för samarbete, bearbetning och kommunikation, baserat på testade modeller och nya idéer. Vi effektiviserar våra kunders kundarbete och samtidigt säkerställer vi kundupplevelsen.

Vi kan hjälpa dig med

Verksamhetsspecifika kundmodeller

Beroende av verksamhet ställs våra kunder inför olika utmaningar. Frågeställningarna är ofta gemensamma varför vi har tagit fram koncept för hur affärer genereras och kunder utvecklas.

Syftet med modellerna är att säkerställa ett initiativs fokus och snabbare kunna se effekter av förändringsarbetet. Modellerna tjänar även som underlag för vår konsultation inom kundstrategi, organisation och processer.

Implementering & förändringsledning

Vår metod för att implementera och lansera nya arbetssätt och systemstöd bygger på ett agilt förhållningssätt i vilket förändringsledning är en naturlig komponent.

Vi hjälper er planera och strukturera projekt såväl som förvaltningsarbete. Våra affärskonsulter drivs av att förändra och nå uppsatta verksamhetsmål och effekter. De hjälper er att hålla projekten nära verksamheten och fokusera på områden där effekter nås.  

Teknik, arkitektur & användbarhet

IT-stöden som vi levererar bygger på standardiserade plattformar som anpassas och integreras för att bli ett effektivt verktyg i kundarbetet. Lösningarna syftar till att öka tillgängligheten genom digitala kanaler samt att förenkla och optimera kundupplevelsen.

Många av de lösningar som vi levererar är verksamhetskritiska och behöver löpande underhåll och utveckling. Då vi erbjuder helhetslösningar stödjer vi självklart våra kunder i det löpande förvaltningsarbetet, såväl som att ge tillgång till snabb support när problem tillstöter.

Vill du ha mer information? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss

Förnamn*
Efternamn*
Email*
Telefon
Meddelande