Varför Internet of Things är en del i vårt CRM-koncept

Företag och privatpersoner som köper eller hyr utrustning, maskiner och andra produkter har behov kopplat till service och underhåll av dessa. Vid inköp av ny utrustning utvärderas inte bara produkten och dess ingående komponenter utan även hur den supporteras och servas.

Att vara en proaktiv leverantör som kan visa på en struktur för snabb incidenthantering och proaktiv service är en konkurrensfördel som inte bara minimerar kundens risk utan även öppnar upp för nya affärsmöjligheter.

Hur gör vi?

Genom att samla in och analysera information om hur maskiner och annan utrustning används och beter sig kan våra kunder etablera en modell för kommunikation och proaktivt agerande. Vi sätter dels upp systematisk bearbetning utifrån affärsregler som tillämpas för alla produkter av en viss kategori, och dels ett signalsystem som agerar enligt ett fördefinierat regelverk.

Tack vare detta kan våra kunder erbjuda en plattform som minimerar risk för driftstopp och ökar utrustningens upptid. Dessutom har våra kunder i det insamlade datat ett exceptionellt bra underlag för merförsäljning av reservdelar och service samt affärsutveckling.  

Effekter

Ökad kundnöjdhet

Kontakta dina kunder innan problem i utrustningen uppstår för att minimera nertid och risk för dyra reparationer.

Ökad intäkt

Öka försäljning av service och reservdelar genom att kontakta dina kunder med rätt erbjudande vid rätt tidpunkt.

Starkare erbjudande

Låt den insamlade informationen berätta för dig var du har outnyttjad potential och paketera till nya erbjudanden.

Tillämpningsområden

  • Incidenthantering: Något har slutat att fungera och behöver åtgärdas. Den trasiga utrustningen skickar själv ett meddelande, inklusive beskrivning av vad som gått fel och förslag till åtgärd.
  • Risksignalering: Något är på väg att sluta fungera. Meddelande skickas till kund eller leverantör som underlag för åtgärd.
  • Planering av underhåll: Information om hur den enskilda utrustningen nyttjas och beter sig används som underlag i planering av förvaltning.
  • Leadsgenerering: Utrustningen behöver servas, en av utrustningens komponenter måste bytas ut, eller hela utrustningen behöver ersättas med en ny. Kontakta kunden för att proaktivt föreslå åtgärd.
  • Innovation: Samla information om hur utrustning beter sig och nyttjas som underlag för din affärsutveckling.

Vilka utmaningar står du inför?

Vill du ha mer information? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss

Förnamn*
Efternamn*
Email*
Telefon
Meddelande