25 november 2019

Många företag inom bank- och finansvärlden står inför stora utmaningar när det kommer till digitalisering och automatisering – då gamla arbetssätt utmanas av nya affärsmodeller och nya tekniker för att attrahera och ta hand om kunder på ett mycket effektivare sätt. Vårt systerbolag Sweet Systems har utvecklat en skräddarsydd lösning som hjälper företag inom bank-och finansvärlden med alltifrån informationsinsamling, digital e-signering, automatisering av processer och uppdatering i bakomliggande affärssystem. En av våra grundare, Markus Ewers, berättar mer om lösningen!

Varför har ni tagit fram den här lösningen för bank- och finansvärlden?

 – Många företag och organisationer hanterar idag fortfarande stora mänger av information manuellt, och i takt med att kunderna har en allt högre förväntan om en enkel och smidig hantering, så ökar kraven på en snabbare leverans. Det vi har sett är att digitaliserings- och automatiseringsinitiativ ofta tar lång tid att genomföra, och utmaningarna är dessutom stora när flera delar ska förändras. Det ville vi ändra på.

På vilket sätt är denna lösning användbar för just finanssektorn?

 – Regelverk som styr finanssektorn berör i stor utsträckning kundnära processer och information som behöver samlas in från kunden. Samtidigt som regelverken tar mycket interna resurser i anspråk, så blir resultatet av regelverken en potentiellt stor tillgång. Den kundinformation som måste samlas in är utmärkta hjälpmedel till att ge kunden en hög service och att öka effektiviteten i kundadministrationen. Fortfarande är en stor del av den hanteringen manuell – både för kunden och internt hos banken. Med vår lösning kan verksamheten själv ta kontrollen och genomföra digitalisering och automatisering i större utsträckning, utan hjälp från IT.  

Vilka lösningar har kopplas samman?

 – Vår lösning måste naturligtvis samverka med andra system. Självklart finns det bra API:er för att förenkla integration. Dessutom jobbar vi ständigt med att ta fram färdiga integrationer till olika standardsystem och informationsleverantörer, som till exempel Microsoft Dynamics, Salesforce och SPAR. En intressant integration är den som vi har utvecklat tillsammans med Scrive. I och med den blir en hel process digital. Från informationsinsamling, digital signering och automatisering av processen till uppdatering i bakomliggande affärssystem.

Finns det några utmaningar med det här kunderbjudandet?

 – Självklart. När det finns så stora effekter som kan uppnås finns det naturligtvis många aktörer som gör anspråk på att leverera inom området. För oss är det viktigt att vara tydliga med vad våra lösningar åstadkommer. Sedan är det alltid en utmaning hos alla organisationer att ifrågasätta befintliga arbetssätt, men också att identifiera de områden där effektpotentialen är som störst relaterat till insats och tid.  

Har vi implementerat denna lösning för några av våra kunder idag?

 – En lösning för att digititalisera och automatisera affärsprocesser blir en del av bolagets kärna. Kunden involveras, medarbetarnas arbetsuppgifter förändras och system integreras. Innan en sådan lösning lanseras måste det ha föregåtts av ett omfattande testarbete men också med ett nära samarbete med våra kunder som syftar till att ”på riktigt” säkerställa att tekniken håller, men också att uppsatta mål uppnås. Så ja, flera av våra kunder använder lösningen idag. 

När går vi live med detta erbjudande?

 – Vi har redan gått live. Självklart sker en ständig utveckling och förbättring i alla produkter. Men det är bara att köra igång med digitaliserings- och automatiseringsarbetet med hjälp av Sweet Forms och Sweet Automation.

Vilka resultat ser ni att företag kommer uppnå?

 – På kostnadssidan kommer effekten att vara påtaglig, framförallt räknat i antal ”FTE:er”. Det ser vi redan tydliga exempel på. Men kostnadsreduceringen ser vi bara som en del, även om den naturligtvis är väldigt viktig. På intäktssidan kommer effekten kanske att bli ännu högre. Vi har till exempel redan sett att konverteringsgraden har ökat i och med att hanteringen för kunden förenklas och att handläggningstiden förkortas. Om det är krångligt att bli kund och att vara kund kommer man att tappa affärsmöjligheter och kunder kommer att lämna. Och sist men inte minst – tempot i digitaliseringen och automatiseringen kommer att öka. Verksamheten kommer att kunna ta kommandot utan hjälp från IT-avdelningen i det arbetet.


Vill du veta mer om smarta lösingar för bank-och finansvärlden? Kontakta oss!

Förnamn*
Efternamn*
Email*
Telefon
Företag
Meddelande
Jag godkänner att Releye sparar mina uppgifter i enlighet med nedan text