9 november 2018

Under gårkvällens färgsprakande gala med middag och underhållning tog vår partner Sweet Systems hem segern som Årets Bästa B2B-Sales Tool-leverantör 2018.  

Såhär löd motiveringen till segern: 

– Årets B2B-Sales Tool-leverantör 2018 är ett företag som genom innovativa lösningar har lyckats skapa stora kundvärden för sina kunder. Genom att ha utgångspunkt i kundresan och låta data om kundens kund vara värdedrivande, kan stora delar av det som vanligtvis är manuellt försäljningsarbete automatiseras. Det gör att kunden kan frigöra stora resurser samtidigt som säljare som använder systemet kan agera proaktivt och kontakta kunden i rätt tid och med rätt erbjudande.

- The Sales Conference Salas Award Gala.

Kundcase: Sweet Systems

Vi på Releye anlitades av Ahlsell under hösten 2016  för att hjälpa dem att ta fram nya processer och arbetssätt för deras säljorganisation.

De efterfrågade en lösning för att kunna leda deras försäljningsverksamhet mot gemensamma mål. De ville även skapa förutsättningar för deras säljare att bli mer effektiva och då behövdes inte bara ett gemensamma mål och ett förenklat arbetssätt, utan även ett snabbt och mobilt systemstöd.

Under projektets gång föll valet på Sweet System eftersom CRM-plattformen kunde anpassas och utvecklas efter Ahlsells specifika kravspecifikation.

Den tekniska lösningen vi tog fram:

  • Säljstöd- ett mobilt verktyg för att effektivisera säljarbete.
  • Försäljningsledning – ett systemstöd kopplat till säljstödet för att göra det möjligt för säljledningen att sätta upp och fördela mål, följa upp säljarnas arbete samt dokumentera coaching-samtal.
  • Automatisering – en automatiseringsplattform för att automatisera marknadskommunikationen.