29 mars 2018

Nu har ytterligare en av våra bank- och finanskunder gått live med en ny digital signeringslösning för aktiveringsprocessen.  Gamla avtal och blanketter har ersatts med nya, responsiva och lättadministrerade formulär som i sin tur kopplas ihop med en e-signeringstjänst. Resultatet talar redan för sig självt – företaget minskar time-to-market och boardar sina kunder på en extremt kort tid.

Vad som gör lösningen unik

Det som gör lösningen unik i sig är inte själva avtals-/blankettutformningen eller signeringslösningen, det unika är att formulären har en enormt effektiv administration och att dokumentet efter signering lagras i molnet. Lagring av kunddata i molnet är någonting som är ytterst ovanligt inom bank- och finansvärlden och lösningen i sig är således en banbrytande sådan.  

”Vi ser en trend där allt fler och fler kunder inom bank- och finansvärlden ifrågasätter gamla arbetssätt för att uppnå intern och extern effektivitet samt för att förbättra kundupplevelsen”, berättar Markus Ewers, grundare och ägare av Releye.