Strategi

Vi hjälper våra kunder att utveckla sin strategi utifrån två perspektiv:

  • Företagets egna förmåga och kapacitet att effektivt göra affärer med sina kunder.
  • Kundernas vilja och önskan att göra affärer med företaget.

Performance Management

Releyes metod för att förverkliga strategier, Performance Management, bygger på att bryta ner strategin i flera beståndsdelar och mäta prestationen mot dessa.

Vi vet att när en organisation jobbar tillsammans, mot samma mål, och kontinuerligt följer upp nyckeltal uppnås framgång.

 

Effekter

Öka försäljning

Utveckla dina nya och befintliga kunder med systematiserad bearbetning.

Minskad administration

Digitalisera och automatisera processer och lägg mer tid på kunden.

 

 

Lägre kundtapp

Etablera en starkare kundrelation och skapa lojala kunder.

 

Vi arbetar med frågor i följande områden:

  • Hur organisation, process och infrastruktur designas för att skapa förutsättningar för effektiv prioritering och kundhantering
  • Kundernas behov, förutsättningar och drivkrafter och hur dessa hanteras av företag för att bygga lojalitet.

Till detta knyter vi uppföljningsmodeller för att sammanföra strategi med det dagliga arbetet.  

Vilka utmaningar står du inför?

Vill du ha mer information? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss

Förnamn*
Efternamn*
Email*
Telefon
Meddelande