Innovation på Releye

Releyes Innovationsarbete

Innovationsarbetet på Releye är centralt och utgör en stomme i såväl våra uppdrag som i utvecklingen av oss själva. Vi vet att innovation inte händer av sig självt – innovation är något vi behöver odla och kultivera, vilket vi väljer att göra genom vår egna innovationsmetod.

5 framgångsfaktorer till systematiskt innovationsarbete

Releye Innovation Day

På Releye Innovation Day samlas samtliga medarbetare på kontoret en fredag i månaden för att generera, utveckla och testa nya idéer, tekniker och koncept. Vissa av idéerna tar vi vidare och realiserar i liten eller full skala. Vissa idéer blir aldrig mer än en skiss, andra utvecklas till en fullskalig produkt eller metod. 

 

Att jobba med Releye

I våra initiativ adresseras kundrelationer utifrån två perspektiv:

  • Företags egna förmåga och kapacitet att effektivt göra affärer med sina kunder.
  • Kundernas vilja och önskan att göra affärer med företaget.

Vi arbetar därför med frågor i följande områden:

  • Hur organisation, process och infrastruktur designas för att skapa förutsättningar för effektiv prioritering och kundhantering
  • Kundernas behov, förutsättningar och drivkrafter och hur dessa hanteras av företag för att bygga lojalitet.

 

Customer Centricity Model

Med vår unika modell för företagsutveckling – Customer Centricity Model – kan vi ta fram den smartaste strategin för varje specifik kund. Vissa av våra kunder har redan en kundstrategi på plats. I dessa fall hjälper vi till med att exekvera och realisera deras planer och idéer för att slutkunderna ska få en så bra upplevelse som möjligt.

Vi jobbar långsiktigt i alla våra kundrelationer och vill kontinuerligt påvisa effekt. Därför tar vår modell sin utgångspunkt i nära samarbete med våra kunder, samt genom löpande lanseringar av nya arbetssätt och digitala hjälpmedel.

Vår 8-stegsmetod inom Customer Centricity Model

Releyes 8-stegsmetod är vårt verktyg för framgångsrika CRM-projektet och utgör en central del i vår Customer Centricity Model.

Ledningens samsyn på kundarbetet

1. Etablera samsyn i ledningsgruppen: Vart är vi på väg och vilka förväntningar har vi?

2. Nuläge: Var är vi idag? Vilka utmaningar är mest kritiska?

3. Mål och strategi: Konkretisering av initiativets mål samt beskrivning av strategiska målgrupper och kundansvarsmodeller.

 

Processer och arbetssätt

4. CRM-processer: Definiera våra kundprocesser. Vilka interaktionspunkter är kritiska för kundupplevelsen? Vad kan vi automatisera? 

5. Management-processer och nyckeltal: Modeller för ledning av vår verksamhet.

Implementation och lansering

6. Plan för förändringsledning: Säkerställ en framgångsrik lansering av ny strategi, organisation och process.

7. IT-krav: Framtagande av funktionella och icke-funktionella krav. 

8. Implementering: Lansering och exekvering av strategi, organisation, process och systemstöd.

Vill du veta mer om våra metoder? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss

Förnamn*
Efternamn*
Email*
Telefon
Meddelande